Danh sách 14 đơn vị có quyền kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu và 16 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm

VietTime – Đến 18/9, đã có 14 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương còn hiệu lực, và có 16 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương
Một kho container đông lạnh tại Hải Phòng
Một kho container đông lạnh tại Hải Phòng

Cụ thể, 14 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương còn hiệu lực gồm:

Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Viện Y tế công cộng TP.HCM, Viện Dinh dưỡng

Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng

Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng

Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trị

Viện Công nghiệp thực phẩm

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO

Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC.

16 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương còn hiệu lực gồm:

Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM

Trung tâm dịch vụ Phân tích thí nghiệm TP.HCM

Công ty TNHH SGS Việt Nam

Trung tâm Y tế Dự phòng Quảng Ninh

Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia thuộc Viện Công nghiệp thực phẩm

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

Trung tâm Phân tích công nghệ cao Hoàn Vũ thuộc Công ty TNHH MTV Khoa học công nghệ Hoàn Vũ

Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC

Viện Y tế công cộng TP.HCM

Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng.