Hà Nội triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm

VietTimes -- Kế hoạch triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 – 2020, xây dựng và tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn đã được UBND TP. Hà Nội qua.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, hệ thống cảnh báo sẽ có 3 đơn vị thường trực, làm nòng cốt, đó là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản.

Sở Y tế là cơ quan đầu mối thường trực triển khai Kế hoạch cảnh báo nhanh về ATTP. Cơ quan chức năng tại các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn phối hợp cùng triển khai.

Hệ thống này có nhiệm vụ  tiếp nhận, xử lý thông tin, cảnh báo, sau đó xác định biện pháp quản lý về ATTP trên địa bàn Thành phố, kiến nghị hoặc trực tiếp áp dụng các biện pháp cảnh báo nhanh cho cộng đồng.

Mô hình có sự xuất hiện của điểm cảnh báo Trung tâm và các điểm cảnh báo ATTP từ thành phố xuống quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Các cơ quan nêu trên có quyết định thành lập hệ thống cảnh báo nhanh, phân công cụ thể cán bộ phụ trách tiếp nhận thông tin.

Theo đó, UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch, triển khai các hoạt động theo kế hoạch tại địa phương đúng tiến độ, thời gian, mục tiêu. Quyết định thành lập hệ thống cảnh báo nhanh, xây dựng điểm cảnh báo cấp 1, cấp 2 trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, triển khai các điểm tiếp cận thông tin - xử lý thông tin tại địa bàn; xử lý, giải quyết các vấn đề ATTP trên địa bàn dựa trên thông tin cảnh báo từ hệ thống cảnh báo nhanh, phân tích nguy cơ ATTP.

Hệ thống này sẽ phối hợp các đơn vị chức năng tuyến Thành phố trong công tác thanh kiểm tra, giám sát phát hiện sự cố về ATTP, phòng chống và xử lý ngộ độc thực phẩm theo phân cấp.

Thành phố sẽ đều đặn tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý ATTP cấp Thành phố, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tham gia hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP về cảnh báo nhanh ATTP. Cũng như các biện pháp thông tin cảnh báo về ATTP, sự cố khẩn cấp về ATTP, quản lý, xử lý kịp thời, có hiệu quả, cảnh báo nhanh cho cộng đồng.

UBND thành phố Hà Nội giao các đơn vị đầu mối có trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của các: ngành Y tế, ngành NN&PTNT, ngành Công thương tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng nhóm thực phẩm trên địa bàn Thành phố theo phân cấp; xây dựng, tổ chức hệ thống/bộ máy cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn toàn Thành phố với 3 cấp: Thành phố; quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.