Đắk Lắk: 9 tháng đầu năm 2021 thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 271 đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Từ đầu năm 2021 đến nay, cấp uỷ và UBKT các cấp tỉnh Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 tổ chức đảng và 271 đảng viên, trong đó khai trừ đảng 23 trường hợp.
Một góc TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Minh Hiển)
Một góc TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Minh Hiển)

Theo Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Đắk Lắk, trong 9 tháng đầu năm 2021, cấp uỷ và UBKT các cấp đã kiểm tra 567 tổ chức đảng và 18.551 đảng viên (có 2.155 cấp ủy viên); giám sát 306 tổ chức đảng và 2.251 đảng viên (có 581 cấp ủy viên). Kết luận: có 117 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, có thiếu sót, khuyết điểm, đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBKT các cấp đã phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 10 tổ chức đảng và 272 đảng viên (có 77 cấp ủy viên); đã có 3 tổ chức đảng và 236 đảng viên bị thi hành kỷ luật.
UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 459 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 205 tổ chức đảng và 205 đảng viên (có 114 cấp ủy viên).

Đối với công tác giải quyết tố cáo, UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo tại 4 tổ chức đảng và 59 đảng viên (có 45 cấp ủy viên); kết luận đúng có vi phạm 3 tổ chức đảng và 21 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Ngoài ra, UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 8 tổ chức đảng về việc thu, chi ngân sách và 269 tổ chức đảng trong việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; phát hiện có 3 tổ chức đảng vi phạm về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Qua quá trình kiểm tra, tính từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 tổ chức đảng và 271 đảng viên. Trong đó, khiển trách 195, cảnh cáo 44, cách chức 9, khai trừ ra khỏi Đảng 23 trường hợp.