Đà Nẵng: Kỷ luật khai trừ Đảng 5 đảng viên liên quan đến Vũ "nhôm"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 5 đảng viên liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ.

Trụ sở Thành uỷ Đà Nẵng
Trụ sở Thành uỷ Đà Nẵng

Ngày 17/6, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII.

Báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 47 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 50 tổ chức đảng và 28 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng.

Trong đó, 6 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 6 tổ chức đảng và 18 đảng viên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định có liên quan, gắn với kiểm tra cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên nguyên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2020, thông qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phát hiện, xử lý và tham mưu cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 34 đảng viên vi phạm (Khiển trách 1 tổ chức đảng và 18 đảng viên, cảnh cáo 13 đảng viên, cách chức 2 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên). Nội dung chủ yếu là vi phạm những điều đảng viên không được làm và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định về đất đai, nhà ở.

Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 3 đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, 1 đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật đối với 9 đảng viên và 1 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật đối với 25 đảng viên.

Ngoài ra, qua lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 5 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên.