Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật 149 đảng viên trong năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong năm 2020, Uỷ ban kiểm tra các cấp ở Đà Nẵng đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra 517 tổ chức đảng cùng 2.172 đảng viên và thi hành kỷ luật đảng 149 đảng viên có vi phạm.
Trụ sở Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng
Trụ sở Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành uỷ Đà Nẵng vừa cho biết, trong năm 2020, UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra 517 tổ chức đảng cùng 2.172 đảng viên, thực hiện giám sát 353 tổ chức đảng và 235 đảng viên. Qua kiểm tra, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đảng 149 đảng viên có vi phạm.

Cũng trong năm 2020, UBKT các cấp ở Đà Nẵng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, thực hiện giám sát chuyên đề 213 tổ chức đảng và 137 đảng viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 261 tổ chức.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp cũng đã kiểm tra tài chính đối với 12 tổ chức, giải quyết tố cáo 6 đảng viên và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 đảng viên, thi hành kỷ luật 25 đảng viên.

Đặc biệt, UBKT Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức, 5 đảng viên, giám sát 1 tổ chức, 6 đảng viên và thi hành kỷ luật 7 trường hợp.

Ngoài ra, trong năm 2020, UBKT Thành ủy Đà Nẵng cũng đã xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận của UBKT Trung ương, báo cáo rà soát, xem xét trách nhiệm những cá nhân liên quan đến các kết luận của Thanh tra Chính phủ.