Đà Nẵng sẽ có Cổng Thông tin doanh nghiệp riêng

VietTimes -- Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ tiếp nhận, giải quyết kịp thời, các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn TP.

Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ tiếp nhận, giải quyết kịp thời, các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn TP.

Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ tiếp nhận, giải quyết kịp thời, các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn TP.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án xây dựng Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng với tên miền http://www.doanhnghiep.danang.gov.vn. Cổng thông tin ra đời nhằm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Cổng thông tin sẽ góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cung cấp các thông tin nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn và hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm góp phần xây dựng thương hiệu địa phương.

Ngoài ra, Cổng Thông tin này sẽ giải đáp trực tuyến các vướng mắc của doanh nghiệp về các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp, trong đó có chính sách thuế, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội, lao động, hải quan…Hệ thống tiếp nhận thực hiện việc quản lý và theo dõi các kiến nghị của doanh nghiệp và phản hồi theo quy định một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Các thông tin hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sẽ được sắp xếp thành 8 mục nội dung gồm: Sổ tay doanh nghiệp, Hồ sơ thành lập doanh nghiệp, Tài chính dành cho doanh nghiệp, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Địa chỉ doanh nghiệp cần biết, Số liệu thống kê thành lập doanh nghiệp, Số liệu thu hút đầu tư nước ngoài, Số liệu thu hút đầu tư trong nước. 

Để Cổng thông tin này sớm đi vào hoạt động, UBND TP yêu cầu Văn phòng UBND TP phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị xây dựng phần mềm Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng và tổ chức việc thu thập, biên tập, duyệt và đăng tải thông tin. Đồng thời tham mưu cho UBND TP ban hành Quyết định thành lập Tổ quản lý, vận hành Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng.

Dự kiến nhân sự Tổ quản trị Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ do Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban biên tập Cổng TTĐT điện tử TP làm Tổ trưởng. Các thành viên tham gia Tổ gồm: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Phòng Kinh tế 2 thuộc Văn phòng UBND TP, Cổng TTĐT TP, phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Có thể bạn quan tâm