Đà Nẵng rà soát sắp xếp lại hiện trạng sử dụng cơ sở nhà, đất công sản trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tính đến tháng 6/2021, Đà Nẵng có 1.635 cơ sở nhà ở, đất công sản với diện tích hơn 6,07 triệu m2, trong đó có 1.435 cơ sở nhà, đất đang được sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ quan sự nghiệp.
Một góc Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng
Một góc Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Cụ thể, trên cơ sở báo cáo của 58 cơ quan, đơn vị và biên bản kiểm tra hiện trạng, tính đến tháng 6/2021, Đà Nẵng có tổng số 1.635 cơ sở nhà ở, đất công sản.

Trong số 1.635 cơ sở nhà ở đất công sản này, Thành uỷ Đà Nẵng quản lý 19 cơ sở với tổng diện tích đất 52.943 m2, cùng tổng diện tích sàn sử dụng 20.300 m2; 346 cơ sở với tổng diện tích đất hơn 3,087 triệu m2, cùng tổng diện tích sàn sử dụng hơn 1,176 triệu m2 do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc khối TP quản lý; 1.212 cơ sở với tổng diện tích đất gần 2,893 triệu m2 do UBND các quận, huyện quản lý; 18 cơ sở có tổng diện tích đất 9.160 m2 thu hồi theo chủ trương của UBND TP và 40 cơ sở có tổng diện tích đất 28.007m2 do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đang quản lý, bảo quản, bảo vệ.

Về hiện trạng sử dụng đối với số cơ sở nhà, đất công sản trên địa bàn TP, Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, có 1.435 cơ sở nhà, đất đang sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp...; 18 cơ sở nhà, đất cho thuê, cho mượn toàn bộ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 146 cơ sở nhà, đất chưa sử dụng. Ngoài ra còn có các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị đang được yêu cầu báo cáo tình hình sử dụng đất trên địa bàn đang được đề nghị rà soát, báo cáo.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng – Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, hiện nay quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP cũng đã hết. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 359/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hiện nay, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đang xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tích hợp vào quy hoạch chung của TP, nên sau khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2025 được phê duyệt và rà soát lại thì mới có cơ sở đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất nêu trên.