Đà Nẵng: 93% dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 3, 4

VietTimes – Tính đến cuối tháng 5/2020, Cổng dịch vụ công TP. Đà Nẵng có 1.345 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, khối sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã là 1.333 dịch vụ và khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn là 12 dịch vụ. 
Cổng cơ sở dữ liệu dịch vụ hành chính trực tuyến thành phố Đà Nẵng
Cổng cơ sở dữ liệu dịch vụ hành chính trực tuyến thành phố Đà Nẵng

Theo Sở TT&TT TP Đà Nẵng, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của khối sở, ban, ngành, quận, huyện, phường xã đạt 93% trên tổng số 1.432 thủ tục hành chính.

Trong đó, ở cấp độ phường, xã, TP. đã triển khai 101 thủ tục hành chính và toàn bộ các thủ tục hành chính này đã được thực hiện trực tuyến. Tương tự, ở cấp quận, huyện toàn bộ 183 thủ tục hành chính cũng đã được thực hiện trực tuyến.

Đối với các sở, ban, ngành, ngoại trừ 99 dịch vụ đang triển khai trên ứng dụng chuyên ngành, số 1.049 thủ tục còn lại đều trở thành dịch vụ công trực tuyến/.

Đặc biệt trong số đó, có 575 dịch vụ công trực tuyến ở mức 4 (nộp hồ sơ qua mạng, trả lệ phí qua mạng và nhận kết quả qua mạng), chiếm tỷ lệ 40,2% trong tổng số thủ tục hành chính của TP.

Ứng dụng Chatbot trong cung cấp thông tin dịch vụ công trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Ứng dụng Chatbot trong cung cấp thông tin dịch vụ công trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo thống kê của Sở TT&TT TP Đà Nẵng, chỉ tính riêng thời gian từ ngày 1/5-25/5, số hồ sơ trực tuyến tổ chức, công dân nộp chiếm 47% tổng số hồ sơ của tất cả thủ tục hành chính toàn TP cho thấy người dân, tổ chức đã dần quen với dịch vụ trực tuyến và nhất là sau dịch COVID-19 vừa qua.

“Để tiếp tục khuyến khích phát triển dịch vụ công mức 3, 4 nhằm tiết kiệm nguồn lực của tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước và xã hội, góp phần vào kết quả cải cách hành chính của địa phương, Sở TT&TT đã có nhiều đề xuất với UBND TP tiếp tục duy trì và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến đã xây dựng trong thời gian phục vụ phòng, tránh COVID-19.

Đồng thời rà soát, nâng mức mức 3, 4 trên cổng Dịch vụ công trực tuyến TP cho các thủ tục hành chính còn lại để tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, công dân; bảo đảm chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và phát triển Chính phủ điện tử của địa phương, bảo đảm mục tiêu “đến năm 2020, hoàn thành mục tiêu cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 cho 100% tổng số dịch vụ công của Đà Nẵng” - ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng cho hay.

Cổng một cửa TP Đà Nẵng
Cổng một cửa TP Đà Nẵng

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tiếp tục triển khai áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến qua mạng, phiếu thu điện tử cho các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm thực hiện chủ trương “thanh toán không dùng tiền mặt” của Chính phủ. Nhất là Sở TT&TT TP đề xuất UBND TP xem xét phê duyệt phương án khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến.