Đã có quy định mới đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa có thông tư điều chỉnh quy trình, thủ tục và công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình trên các dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BTTTT điều chỉnh về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình.

Cụ thể, Thông tư này điều chỉnh quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình đang được quy định tại Điều 4 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 18/1/2016 của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư này sẽ điều chỉnh hoạt động, quy trình, thủ tục, trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình trên các dịch vụ phát thanh, truyền hình gồm: Các kênh truyền hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đã được quy định trong Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ TTTT; các kênh chương trình truyền hình trong nước khác; các kênh chương trình truyền hình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; các chương trình chuyên đề trong kênh chương trình truyền hình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Đối tượng áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình và đo lường khán giả truyền hình.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.