Cứ một vạn lượt xem Facebook, có 40 lượt xem ảnh sex và bạo lực

VietTimes -- Facebook ước tính, cứ mỗi 10.000 lượt xem nội dung trên Facebook, thì có 11 - 14 lượt xem nội dung vi phạm chính sách về ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục và 25 lượt xem nội dung vi phạm chính sách về nội dung bạo lực và phản cảm.

Ông Guy Rosen, Phó Tổng Giám đốc về Liêm chính của Facebook.

Ông Guy Rosen, Phó Tổng Giám đốc về Liêm chính của Facebook.

Facebook vừa công bố Báo cáo thực thi Tiêu chuẩn cộng đồng lần thứ ba, từ quý 4/2018 đến quý 1/2019. Theo ông Guy Rosen, Phó Tổng Giám đốc về Liêm chính của Facebook cho biết, báo cáo này có một số điểm mới về việc công bố lượt dữ liệu về lượt kháng nghị và nội dung được khôi phục. Đây là lần đầu tiên Facebook đưa vào báo cáo khối lượng nội dung mà người dùng kháng nghị và khối lượng nội dung được khôi phục sau khi chúng tôi đã thực hiện hành động ban đầu.

Hiện Facebook có số liệu về 9 chính sách trong Tiêu chuẩn cộng đồng, đó là: ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục, bắt nạt và quấy rối, ảnh khỏa thân trẻ em và bóc lột tình dục trẻ em, tài khoản giả, ngôn từ gây thù ghét, hàng hóa bị kiểm soát, spam, hoạt động tuyên truyền khủng bố toàn cầu, nội dung bạo lực và phản cảm.

Để theo dõi về thực thi Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook, một trong những tiêu chí được quan tâm là tần suất xem nội dung vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. Theo đó, Facebook quan tâm nhiều nhất đến số lần người dùng thực sự xem nội dung vi phạm chính sách.

Phó Tổng Giám đốc về Liêm chính của Facebook cho biết, mạng xã hội này đo lường số liệu này bằng cách theo định kỳ, lấy mẫu nội dung người dùng xem trên Facebook rồi đánh giá về số lượng người dùng vi phạm tiêu chuẩn.

Riêng về số liệu về ảnh khỏa thân người lớn, hoạt động tình dục, nội dung bạo lực, phản cảm, tài khoản giả, ông Guy Rosen cho biết, ước tính cứ mỗi 10.000 lượt xem nội dung trên Facebook, thì có 11 - 14 lượt xem nội dung vi phạm chính sách của chúng tôi về ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục.

Cùng với đó, cứ mỗi 10.000 lượt xem nội dung trên Facebook, thì có 25 lượt xem nội dung vi phạm chính sách của chúng tôi về nội dung bạo lực và phản cảm.

Đối với Tài khoản giả, chúng tôi ước tính 5% số tài khoản hoạt động hàng tháng là giả.

Cũng trong báo cáo này, lần đầu tiên Facebook chia sẻ số liệu về mức độ phổ biến của hoạt động khủng bố toàn cầu, ảnh khỏa thân trẻ em và bóc lột, xâm hại trẻ em. Phó Tổng Giám đốc về Liêm chính của Facebook khẳng định: "Mức độ phổ biến của cả hai lĩnh vực này thấp để đo lường bằng cơ chế tiêu chuẩn của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể ước tính rằng trong quý 1/2019, cứ mỗi 10.000 lượt xem nội dung trên Facebook, thì có chưa đến 3 lượt xem nội dung vi phạm một trong hai chính sách vừa nêu".