Công nghệ tương lai: Sự hòa nhập của kính thông minh và máy tính

VietTimes -- Tất cả phương tiện truyền thông đều có một điểm chung: Công nghệ kỹ thuật số sử dụng kính hiển thị thông tin hình ảnh. Trong tương lai, sự hòa nhập của máy tính, công nghệ truyền thông kỹ thuật số và công nghệ máy tính sẽ hòa nhập vào nhau, làm thay đổi cơ bản cuộc sống của con người.
Một ngày của tương lai với kính thông minh
Một ngày của tương lai với kính thông minh

Công ty Corning, chuyên phát triển các loại kính cho màn hình hiện thị công nghệ số đã thiết kế và phát triển kinh Gorilla cho điện thoại thông minh và hình thành một lĩnh vực hiển thị thông tin kỹ thuật số bằng chùm video "A Day Made of Glass" cho thấy một thế giới tương lai mà ở mọi lúc mọi nơi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, kính thông minh và công nghệ máy tính, truyền thông kỹ thuật số sẽ làm thay đổi cuộc sống con người.

Tiến sĩ Peter Bocko, giám đốc phát triển công nghệ (CTO) của Nhóm phát triển công nghệ kính thông minh (Glass Technologies Group) của công ty Corning, trong  bài phát biểu tại Hội chợ triển lãm kỹ thuật số  năm 2013 ở Las Vegas cho biết: "Hướng về tương lai bằng cách nhìn lại quá khứ:  Những xu hướng phát triển tương lại xuất phát từ những màn hình và hiển thị kỹ thuật số”, đề cập đến xu hướng phát triển trong tương lai, sự hòa nhập của máy tính và màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ đóng vai trò tiên phong trong cuộc sống".

Tiến sĩ Peter Bocko cho rằng, những công nghệ phát triển kính mới như các loại kính linh hoạt dẻo, kính điều khắc, kính có khả năng truyền tải âm thanh…phối kết hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính. Hai công nghệ này sẽ hòa nhập vào nhau và đóng vai trò then chốt trong đời sống xã hội tương lai.

Công nghệ kính thông minh hòa nhập với máy tính có thể hình thành một xã hội truyền thông mà con người có thể sử dụng các kết nối tiện ích ở khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực đời sống, làm thay đổi chất lượng cuộc sống.

 

QA