Công nghệ tương lai: Sự hòa nhập của kính thông minh và máy tính

Công nghệ tương lai: Sự hòa nhập của kính thông minh và máy tính

VietTimes -- Tất cả phương tiện truyền thông đều có một điểm chung: Công nghệ kỹ thuật số sử dụng kính hiển thị thông tin hình ảnh. Trong tương lai, sự hòa nhập của máy tính, công nghệ truyền thông kỹ thuật số và công nghệ máy tính sẽ hòa nhập vào nhau, làm thay đổi cơ bản cuộc sống của con người.