Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém

Chính phủ cũng yêu cầu NHNN theo sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước để chủ động điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ; đẩy nhanh tái cơ cấu ngân hàng yếu kém và quyết liệt đối với nợ xấu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7/2015.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp; đồng thời, từng Bộ, ngành, địa phương cần lựa chọn lĩnh vực trọng điểm, quyết liệt triển khai, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2015.

Riêng đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; điều hành tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số lĩnh vực rủi ro cao.

Đồng thời yêu cầu NHNN đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, cùng với tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát nợ xấu để hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015.

Với Bộ Tài chính, Chính phủ yêu cầu tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách, bảo đảm giữ vững cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 và chủ động ứng phó với diễn biến giá dầu thế giới. Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chuyển giá và xử lý nợ đọng thuế; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét việc giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Bộ.

NHNN quyết tâm hoàn thành mục tiêu nợ xấu dưới 3% trước thời hạn

Mặc dù Chính phủ yêu cầu ngành ngân hàng quyết tâm xử lý nợ xấu, đưa nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015, tuy nhiên NHNN đang tỏ rõ quyết tâm sẽ hoàn thành trước thời hạn 3 tháng.

Cụ thể, ngày 06/7/2015, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiêm chỉnh thực hiện phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN. Với các TCTD có nợ xấu từ 3% trở lên cần quyết liệt xử lý nợ xấu ngay trong tháng 7/2015 để đưa nợ xấu xuống dưới 3% và hoàn thành kế hoạch được phê duyệt trước 30/9/2015.

NHNN cũng có văn bản chỉ thị cho các TCTD sẽ không được mở rộng mạng lưới cho tới khi TCTD hoàn thành các chỉ tiêu xử lý nợ xấu năm 2015 theo kế hoạch NHNN giao và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% trước ngày 01/10/2015. Nếu TCTD không hoàn thành được kế hoạch thì cũng sẽ không được mở rộng mạng lưới cho tới ngày 31/12 năm nay.

Theo số liệu của NHNN, tỷ lệ nợ xấu tăng khá nhanh trong 3 tháng đầu năm, tuy nhiên đã giảm mạnh và đến tháng 5/2015 (số liệu mới nhất) tỷ lệ nợ xấu còn 3,15% trên tổng dư nợ. Các chuyên gia cho rằng mục tiêu đưa nợ xấu về dưới 3% trước quý 4/2015 là chắc chắn đạt được.

Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam hôm 24/7 cũng nhắc đến hoạt động tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu. Theo Thủ tướng, Chính phủ đang quyết tâm giảm nợ xấu và tính toán để tiếp tục tăng vốn cho Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC). Thủ tướng khẳng định mục tiêu giảm nợ xấu xuống 3% vào tháng 9/2015 là khả thi.

Theo chinhphu.vn