Vì sao Ngân hàng Đông Á họp đại hội đồng cổ đông bất thường?

Vì sao Ngân hàng Đông Á họp đại hội đồng cổ đông bất thường?

Ngày 6-9-2019, trên trang web của mình Ngân hàng TMCP Đông Á bất ngờ thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Ngày chốt danh sách cổ đông là 26-9-2019. Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung và tài liệu đại hội sẽ được chuyển tới cổ đông có tên trong danh sách chốt và sẽ được đăng tải công khai trên trang web.
Năm 2020: VNPT trở thành trung tâm giao dịch số tại thị trường châu Á

Năm 2020: VNPT trở thành trung tâm giao dịch số tại thị trường châu Á

VietTimes -- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2018 - 2020 nhằm xây dựng và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh; Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số tại thị trường Đông Nam Á và châu Á...
Tái cơ cấu đầu tư: Cuộc điều chỉnh chiến lược của ngành Giao thông

Tái cơ cấu đầu tư: Cuộc điều chỉnh chiến lược của ngành Giao thông

Hệ thống mất cân đối nghiêm trọng, thị phần đường sắt lùi dần về số không, các cảng hàng không có nguy cơ quá tải, sự lạm dụng đường bộ đã tiêu hao thái quá nguồn lực quốc gia, đẩy giá bán hàng hóa lên cao, phương hại tới sức cạnh tranh của nền kinh tế, nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông ngày càng nặng nề…
Khẩn trương hoàn thiện Đề án tái cơ cấu DNNN

Khẩn trương hoàn thiện Đề án tái cơ cấu DNNN

VietTimes --  Bộ Tài chính phải bổ sung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu tái cơ cấu đã đề ra; việc thoái vốn nhà nước ở công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối; việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp công ích; nhiệm vụ tái cơ cấu theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý.
 Chữa triệu chứng hơn là chữa căn nguyên

Chữa triệu chứng hơn là chữa căn nguyên Analysis

Báo cáo tài chính của ngân hàng này cho thấy, mặc dù nó vẫn có lợi nhuận nhưng đây chỉ là lợi nhuận ảo do hành động cơ cấu nợ nhưng vẫn giữ nguyên nhóm nợ tốt (nhưng về bản chất là xấu) và cơ cấu khoản phải trả.