Sacombank: Gian nan bán đất

Sacombank: Gian nan bán đất

VietTimes – Sacombank đã phải thông báo chào bán đến lần thứ 3, đồng thời hạ giá chào xuống gần 900 tỷ đồng. Nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo là sẽ có người mua…
Sắp đến thời của VAMC?

Sắp đến thời của VAMC?

VAMC đã có trong tay không ít tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu đã mua. Song không phải cứ bán là có người mua. Có tài sản rao bán đến lần thứ mười vẫn chưa bán được...
Lãi dự thu được phân bổ như thế nào khi NH bán nợ xấu?

Lãi dự thu được phân bổ như thế nào khi NH bán nợ xấu?

VietTimes -- Quốc hội vừa công bố Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết được kỳ vọng, với các cơ chế mang tính thực tế và quyết liệt, sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, giải phóng lượng vốn khổng lồ kẹt trong nợ xấu và tiềm ẩn thành nợ xấu.
Nợ xấu và kỳ vọng ở phía tương lai

Nợ xấu và kỳ vọng ở phía tương lai

“Năm ngoái chúng tôi đã trích lập dự phòng rủi ro 600 tỉ đồng, năm nay cũng sẽ trích lập khoảng chừng đó. Khi số dư trích lập tích lũy đủ lớn và Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn thực hiện nghị quyết về nợ xấu vừa được Quốc hội thông qua, chúng tôi sẽ bắt đầu bán các tài sản thế chấp vào năm sau để thu hồi nợ”.
Không nên trao cho VAMC quá nhiều quyền

Không nên trao cho VAMC quá nhiều quyền

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xây dựng dự thảo nghị định quy định về thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để trình Chính phủ. Nhìn chung, dự thảo nghị định này nếu được thông qua thì sẽ trao cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) nhiều quyền và nghĩa vụ không cần thiết, và quan trọng hơn, sẽ đi ngược lại tinh thần khách quan mà NHNN nhấn mạnh xuyên suốt dự thảo.
Lo nợ xấu “nhốt" tại VAMC chảy ngược về ngân hàng

Lo nợ xấu “nhốt" tại VAMC chảy ngược về ngân hàng

Sau hơn 3 năm tái cơ cấu, 91,2% nợ xấu đã được xử lý, nhưng nỗi lo lớn nhất là hơn 40% nợ xấu của toàn hệ thống, được “nhốt trong kho” Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), luôn có nguy cơ quay trở lại bảng cân đối tài sản của các ngân hàng.