Cao tốc hơn 34.500 tỷ: Sau ổ gà, thấm dột là lún trượt

VietTimes -- VEC vừa có văn bản thừa nhận tình trạng trong quá trình vận hành khai thác tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ở một số vị trí đầu cầu, cống xuất hiện hiện tượng lún trượt.
Ở một số vị trí đầu cầu, cống xuất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện hiện tượng lún trượt.
Ở một số vị trí đầu cầu, cống xuất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện hiện tượng lún trượt.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-  Quảng Ngãi  được phân chia thành 13 gói thầu.

Trong đó, 8 gói thầu thuộc đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ (Gói thầu số 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 và 7), đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 02/8/2017; 5 gói thầu thuộc đoạn tuyến hợp phần WB tài trợ (Gói thầu A1, A2, A3, A4 và A5), đưa vào vận hành ngày 02/9/2018.  

Trong quá trình vận hành khai thác tuyến cao tốc này, ở một số vị trí đầu cầu, cống xuất hiện hiện tượng lún đầu cầu, đầu cống.

Nhằm đảm bảo giao thông êm thuận và an toàn giao thông, VEC buộc phải yêu cầu các nhà thầu lên kế hoạch để thảm bù lún thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu cũng như sửa chữa các khiếm khuyết công trình trước khi hết thời gian bảo hành.

Cụ thể: Mố Al, A2 (trái, phải) cầu LRB05B (Km12+644) bị lún đầu đường phải tiến hành bù lún đường đầu cầu dài 20m; Mố A1 (trái) cầu VD02A (Km13+170) bị lún đường đầu cầu phải bù dài 25m; Mố A1, A2 (phải) cầu OP03 (Km13+615) bị lún đường đầu cầu phải bù lún dài 30m; Cầu Kỳ Lam bị hư hỏng mặt đường bê tông nhựa; Mố A2 (phải) cầu VD06 (Km18+600) bị lún đường đầu cầu phải bù lún dài 20m; Mố A1 (phải), A2 (trái) cầu VD07 (Km18+840) bị lún đường đầu cầu phải bù lún dài 25m.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin về một loạt hư hỏng xuất hiện trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sau tình trạng hư hỏng đối với lớp bê tông mặt đường thì xuất hiện tình trạng thấm tại 21 một loạt cây cầu trên tuyến. Và cho đến nay, dù những lỗi này chua được khắc phục xong thì lại xuất hiện tình trạng lún trượt tại các vị trí đầu cầu./.