Cảnh báo: Những “cuộc gọi mồi” từ số lạ lúc nửa đêm

Kẻ gian nháy máy tới thuê bao di động nhằm lôi kéo họ gọi lại để lừa đảo cước viễn thông quốc tế, chỉ cần thuê bao nghe cuộc gọi cũng bị trừ tiền. Trước khi nhà mạng tìm ra những biện pháp hiệu quả, thuê bao nên cẩn thận để tránh bị mất tiền oan.
Theo chuyên gia mạng, người dùng không làm theo hướng dẫn hoặc gọi lại cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm.
Theo chuyên gia mạng, người dùng không làm theo hướng dẫn hoặc gọi lại cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm.