Cả nước có 7 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia

VietTimes -- Cả nước hiện có 70 kênh chương trình truyền hình thiết yếu, bao gồm 7 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và 63 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.

Cả nước sẽ có 70 kênh truyền hình phục vụ chính trị và thông tin tuyên truyền.
Cả nước sẽ có 70 kênh truyền hình phục vụ chính trị và thông tin tuyên truyền.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương.

Theo đó, cả  nước có 7 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia: Kênh thời sự - chính trị tổng hợp (VTV1), Kênh thời sự - chính trị tổng hợp (VTC1), Kênh truyền hình Thông tấn (Vnews), Kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV), Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN), Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam (QHVN), Kênh truyền hình Nhân dân (Nhân dân)

63 kênh còn lại là kênh truyền hình thời sự - chính trị tổng hợp của 63 đài PT-TH trực thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thông tư cũng quy định rõ về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương 

Để là kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, các kênh truyền hình phải đảm bảo có tôn chỉ, mục đích là thời sự - chính trị tổng hợp hoặc có tôn chỉ, mục đích, nội dung chuyên biệt, đảm bảo phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng của quốc gia. 

Đồng thời, các kênh chương trình này phải đáp ứng điều kiện đảm bảo thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 18h/ngày, thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 40% tổng thời lượng phát sóng trong mỗi ngày của kênh chương trình.

Đối với kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương, ngoài yêu cầu về tôn chỉ, mục đích là thời sự - chính trị tổng hợp, đảm bảo phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền của địa phương thì các kênh chương trình này cần có thời lượng phát sóng đạt tối thiểu 15h/ngày, thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 20% tổng thời lượng phát sóng trong ngày của kênh đó.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Nội dung chi tiết Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT xem tại đây