Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây

VietTimes -- Chiều 25/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - ngài James Mattis - đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam từ ngày 24 đến 25/1.
Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - ngài James Mattis - duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - ngài James Mattis - duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Dưới đây là chùm ảnh về những hoạt động của Bộ trưởng James Mattis chiều 25/1 tại Hà Nội
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 2
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 3
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 4
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 5
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 6
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 7
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 8
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 9
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 10
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 11
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 12
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chùa Trấn Quốc, dạo Hồ Tây ảnh 13