Nissan Việt Nam tiếp tục hoạt động thêm một năm

Nissan Việt Nam tiếp tục hoạt động thêm một năm

Những diễn biến mới nhất từ thị trường đã khiến hãng xe Nhật Bản - Nissan Motor và công ty con của tập đoàn Tan Chong (Malaysia) quyết định kéo dài thời gian hoạt động của Nissan Việt Nam thêm một năm.