Apple có thể tung ra mẫu iPhone chạy mạng 5G đầu tiên vào năm 2020