Những nỗ lực làm khổ dân (kỳ 4)

Những nỗ lực làm khổ dân (kỳ 4)

Người kiếm tiền giỏi có thể tài năng, nhưng không nhất thiết phải là tự trọng. Với lương tâm, họ sẽ khó kiếm tiền vì không lừa dối được người khác. Mời bạn đọc hãy tự đánh giá những hành vi đã và đang diễn ra, như bài viết này đề cập.