112 là đầu số tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trên toàn quốc

 Theo Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn vừa được phê duyệt, thiết lập thêm một số điện thoại liên lạc (số 112) để tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

Đầu số 112 tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc có khả năng kết nối đến các hệ thống liên lạc khẩn cấp hiện có. (Ảnh minh họa. Nguồn:Internet)

Đầu số 112 tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc có khả năng kết nối đến các hệ thống liên lạc khẩn cấp hiện có. (Ảnh minh họa. Nguồn:Internet)

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho hay, Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu của Đề án này là xây dựng mô hình kỹ thuật thông tin liên lạc phục vụ tiếp nhận thông tin yêu cầu trợ giúp khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế hoạt động chỉ đạo, điều hành tìm kiếm, cứu nạn hiện nay tại Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân; thiết lập thêm một số điện thoại liên lạc (số 112) để tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc, có khả năng kết nối đến các hệ thống liên lạc khẩn cấp hiện có, từng bước tiến tới sử dụng thống nhất một số điện thoại liên lạc khẩn cấp để phục vụ tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm cứu nạn chung cho mọi tình huống.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Đề án sẽ tổ chức hệ thống tiếp nhận thông tin về các tình huống khẩn cấp. Cụ thể, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dựa trên hạ tầng kỹ thuật mạng viễn thông cố định sẵn có tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Tập đoàn VNPT; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm, cứu nạn và tại các tỉnh, thành phố để tiếp nhận thông tin về các tình huống khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, kết nối hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 với các hệ thống thông tin tiếp nhận thông tin khẩn cấp hiện có để thống nhất trong hoạt động tiếp nhận, chuyển thông tin tới các cơ quan tìm kiếm, cứu nạn.

Được biết, trong thời gian trước, ngoài TP.HCM từ tháng 5/2015 đã liên thông 3 đầu số 113, 114 và 115 dùng trong trường hợp khẩn cấp, các địa phương khác trên phạm vi cả nước vẫn dùng các đầu số tách rời, chưa có đầu số chung để dùng trong các trường hợp cứu nạn khẩn cấp. Do đó, việc xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩp cấp, dùng chung cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn là một việc cần thiết.

Theo ICTNeww