Wifi miễn phí đã “phủ” Khu du lịch Đại Nam

VietTimes -- Dự án bao gồm tổng cộng 44 bộ phát Wi-Fi được đặt lắp ở 38 vị trí. Mỗi máy phát Wi-Fi hỗ trợ tốc độ kết nối Internet trong nước ở mức 80Mbps. Tùy thuộc vào từng khu vực mà bộ phận kỹ thuật bố trí số lượng bộ phát Wi-Fi sao cho phù hợp với mật độ du khách có nhu cầu kết nối Internet.
Ảnh: Namdutravel
Ảnh: Namdutravel
Dự án bao gồm tổng cộng 44 bộ phát Wi-Fi được đặt lắp ở 38 vị trí. Mỗi máy phát Wi-Fi hỗ trợ tốc độ kết nối Internet trong nước ở mức 80Mbps. Tùy thuộc vào từng khu vực mà bộ phận kỹ thuật bố trí số lượng bộ phát Wi-Fi sao cho phù hợp với mật độ du khách có nhu cầu kết nối Internet.
VNPT và các đơn vị liên quan đã hoàn thành triển khai dự án phủ sóng Wi-Fi miễn phí cho toàn bộ khuôn viên thuộc Khu du lịch Đại Nam vào ngày 30/8 vừa qua. Dự án phủ sóng Wi-Fi miễn phí cho toàn bộ khu du lịch Đại Nam sử dụng tổng cộng 10 đường truyền cáp quang tốc độ cao 90MB/s. Tổng giá trị dự án vào khoảng 2,5 tỷ đồng.