Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này?

VietTimes – Màn hình CHG90 của Samsung có chiều rộng thật “bao la” nếu không muốn nói là tương đối kì cục. Đối với các công việc thường ngày trên PC như duyệt web, gõ Word, Excel và xem YouTube, các nội dung này sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng của Samsung?
Màn hình siêu rộng của Samsung (ảnh Business Insider)
Màn hình siêu rộng của Samsung (ảnh Business Insider)

Các màn hình máy tính tiêu chuẩn hiện nay đều có tỷ lệ là 16:9, là tỷ lệ tương đối của chiều rộng với chiều cao. Các màn hình ultrawide hiện nay có tỷ lệ 21:9.

CHG90 của Samsung là màn hình đầu tiên trên thế giới có tỷ lệ 32:9. Đây là một tỷ lệ khá kì cục khi màn hình được kéo dãn về hai phía. Samsung cho biết màn hình này được thiết kế đặc biệt dành cho các game thủ. Kích thước của màn hình là 49 inch và giá của nó là 1.300 USD.

Nhưng vì hầu hết chúng ta sử dụng máy tính của mình không chỉ để chơi game, nên chắc chắn các bạn sẽ tò mò muốn biết các ứng dụng và phần mềm khác sẽ hiển thị trên màn hình vừa rộng vừa cong này như thế nào.

Theo thử nghiệm của Business Insider, trong số 30 trang web được mở, có một số trang đã được xây dựng để tương thích với màn hình rộng, một số phần mềm và ứng dụng cũng vậy. Còn lại đa phần các ứng dụng và website chỉ hiện thị nội dung ở phần giữa màn hình, để lại các khoảng trắng ở bên phải và bên trái của chúng. Có một số trường hợp đặc biệt nội dung được hiển thị ở phần màn hình phía trái.

Dưới đây là các trang web và ứng dụng phổ biến được mở trên màn hình siêu rộng của Samsung:

Trang chủ của Netflix
Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 1

Bộ phim: "Chris Rock: Tamborine" được xem trực tuyến từ Netflix

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 2

Trang web YouTube

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 3

Video YouTube

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 4

Video YouTube hiển thị ở tỷ lệ 32:9

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 5

Trang profile của Twitter

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 6

Trang chủ Facebook

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 7

Phần mềm lưu trữ đám mây Slack

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 8

Giao diện phần mềm Feedly

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 9

Gmail

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 10

Business Insider

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 11

Trang chủ Amazon

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 12

Trang sản phẩm của Amazon

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 13

Reddit

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 14

MacBook Pro Launchpad

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 15

Trang web Craigslist

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 16

Một mục trong Wikipedia

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 17

Google Maps

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 18

Trang chủ Google

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 19

Trang kết quả tìm kiếm của Google

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 20

Trang kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 21

Trang chủ Vevo

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 22

Tranng video Vevo

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 23

Bộ phim "Wait" xem trực tuyến từ Vevo

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 24

Một trang Instagram

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 25

Pinterest

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 26

Trang chủ Twitch

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 27

Một video xem trực tuyến từ Twitch

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 28

iBooks

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 29

Nội dung một cuốn sách trong iBooks

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 30

iTunes

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 31

Bản đồ Apple Maps

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 32

Bảng tính Apple Numbers

Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng này? ảnh 33

Ảnh: Business Insider