VTVcab dùng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy từ 1/6/2019

Từ 1/6/2019 VTVcab chuyển đổi sang hình thức thanh toán điện tử thay thế hóa đơn, phiếu thu giấy.

VTVcab là đơn vị truyền hình đầu tiên triển khai thu cước qua hóa đơn điện từ. Ảnh minh họa theo vtvcab

Theo VTVcab, mục đích của sự chuyển đổi này hướng tới sự tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ VTVcab. Khách hàng sẽ không mất công bảo quản phiếu thu, hóa đơn và dễ lưu trữ, kiểm tra thông tin thanh toán qua email, tin nhắn SMS.

Trước đây, các nhân viên thu thuê bao của VTVcab sẽ tới nhà khách hàng để phát phiếu thu cước dịch vụ và thu tiền trực tiếp và sau đó gửi hóa đơn bằng giấy cho khách hàng. Nhưng từ tháng 1/2019, VTVcab bắt đầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng và gửi qua email do khách hàng đăng ký, đồng thời khách hàng có thể tra cứu thông tin trên hoadon.vtvcab.vn và khachhang.vtvcab.vn.

Để thực hiện đúng theo lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử do Chính phủ ban hành, từ tháng 6/2019, VTVcab sẽ áp dụng đồng bộ từ phiếu thu điện tử, hóa đơn điện tử đối với việc thu thuê bao của khách hàng sử dịch vụ VTVcab. Nhân viên thu thuê bao vẫn tới nhà từng khách hàng thông báo về số tiền phí dịch vụ theo thực tế sử dụng cần thanh toán. Nhân viên VTVcab sẽ xác nhận trực tiếp trên phần mềm, sau đó hệ thống của VTVcab sẽ gửi thông tin tới số điện thoại của khách hàng đăng ký để xác nhận việc thanh toán của khách hàng. Song song với đó, khách hàng vẫn có thể tra cứu qua email và hoadon.vtvcab.vn và khachhang.vtvcab.vn. Đối với khách hàng muốn sử dụng phiếu thu giấy thì VTVcab vẫn phục vụ nhưng khách hàng sẽ phải trả phí in phiếu.

Theo ICTNews

https://ictnews.vn/cntt/chinh-phu-dien-tu/vtvcab-dung-hoa-don-dien-tu-thay-the-hoa-don-giay-tu-1-6-2019-182865.ict