VNPT có Tổng giám đốc mới

Ông Phạm Đức Long, Phó Tổng giám đốc VNPT vừa được Bộ TT&TT chính thức bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 2/4/2015.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Đức Long
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Đức Long

Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970, tốt nghiệp Tiến sỹ Điện tử - Viễn thông tại Nhật Bản. Trước khi được bổ nhiệm làm thành viên HĐTV VNPT từ tháng 12/2013, ông Long từng trải qua các vị trí Trưởng phòng Viễn thông; Phó GĐ rồi Giám đốc VNPT TP. HCM. Ông Long giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn từ tháng 1/2014, phụ trách những lĩnh vực rất "nóng" và thách thức như kế hoạch, chiến lược, lao động, tiền lương, tái cơ cấu...

Với quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, có thể nói hoạt động kiện toàn bộ máy lãnh đạo cao nhất của VNPT đã hoàn tất. Trước đó, Tổng giám đốc Trần Mạnh Hùng đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, thay ông Phạm Long Trận nghỉ hưu theo chế độ, từ ngày 23/3/2015.

Điều này đồng nghĩa với việc chiếc ghế Tổng giám đốc đang tạm trống. Tại lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo, Tổng giám đốc VNPT là chức danh rất quan trọng, cần sớm quyết định để đảm bảo hoạt động của Tập đoàn được ổn định, không bị hẫng hụt.

Theo VietnamNet