Ông Trần Mạnh Hùng chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT

Tại Quyết định 379/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Ông Trần Mạnh Hùng chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT

Ông Trần Mạnh Hùng sinh năm 1959, vào ngành Bưu điện năm 1981 và đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng của VNPT như Trưởng ban viễn thông VNPT, Ủy viên Hội đồng quản trị VNPT, Phó Tổng giám đốc VNPT kiêm Giám đốc Viễn thông Hà Nội, Tổng Giám đốc VNPT.

Theo Chinhphu.vn