Việt Nam và những nỗ lực đóng góp thúc đẩy chuyển đổi số ASEAN

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đến năm 2030, Việt Nam phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ TT&TT. (ảnh MIC)
Ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ TT&TT. (ảnh MIC)

Đây là những thông tin được chia sẻ tại Cuộc họp lần thứ 2 năm 2020 của các quan chức và các nhà quản lý Viễn thông ASEAN (Retreat 2) và Cuộc họp lần thứ 26 của các nhà quản lý viễn thông ASEAN (ATRC 26), được Việt Nam tổ chức, điều hành họp trực tuyến từ Hà Nội trong thời gian vừa qua.

Cũng theo thông tin được chia sẽ tại Hội nghị” thời gian qua, Việt Nam đã khởi động Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đặc biệt đến năm 2030, Việt Nam phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Cũng theo các báo cáo tại Hội nghị, Việt Nam đã thiết lập lộ trình sản xuất thiết bị 5G bao gồm thiết bị NodeB và thiết bị mạng ORAN và phân bổ phổ tần tiến tới tắt sóng mạng 2G/3G năm 2020,

Trong năm 2020, Bộ TT&TT Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò là chủ trì Hội nghị ADGSOM-ATRC Leaders Retreat 2, đồng thời thực hiện thúc đẩy triển khai các sáng kiến liên quan trong khuôn khổ ASEAN như: Giảm cước chuyển vùng quốc tế trong khu vực ASEAN (Lowering international mobile roaming charges in ASEAN), phát triển hệ sinh thái 5G trong ASEAN (Development 5G Ecosystem in ASEAN) và thúc đẩy sáng tạo kỹ thuật số.

Đặc biệt cuộc họp lần này cũng đã rà soát, thảo luận việc triển khai các nội dung ưu tiên đã được Hội nghị Bộ Viễn thông và CNTT (TELMIN) (đã đổi thành Bộ trưởng Số ASEAN - ADGMIN - từ tháng 11/2019) thông qua vào tháng 11/2019, hoạt động của các nhóm công tác và xem xét phê duyệt các hoạt động tiếp tục triển khai trong năm 2021.