Việt Nam có lượng tên miền quốc gia cao nhất ASEAN

VietTimes -- Tổng số tên miền “.vn” hiện đang duy trì trên hệ thống là  383.747 tên miền còn tổng số tên miền tiếng Việt đăng ký trên hệ thống là hơn 988.997 tên miền; trong đó số lượng tên miền đã đưa vào sử dụng thực tế là 273.885 tên miền, chiếm khoảng 27,69% tổng số tên miền đăng ký. 
Trong khu vực ASEAN, Việt Nam vượt lên đứng thứ 3 về kết quả triển khai IPv6, chỉ sau Malaysia và Singapore.
Trong khu vực ASEAN, Việt Nam vượt lên đứng thứ 3 về kết quả triển khai IPv6, chỉ sau Malaysia và Singapore.

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có lượng tên miền quốc gia cao nhất ASEAN.

Số lượng địa chỉ IPv4 được cấp cho các thành viên ở thời điểm hiện tại là 15.847.168 địa chỉ. Việt Nam đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 8 Khu vực Châu Á, đứng thứ 30 trong tổng số các quốc gia giữ nhiều IPv4 nhất toàn cầu. Về địa chỉ IPv6, đã cấp 50 khối/48 và 27 khối/32. Về số hiệu mạng ASN, đã cấp phát tổng số 256 cho các thành viên địa chỉ IP và đang được sử dụng tại Việt Nam. Đến nay, số nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam là 96 đơn vị với 153.364 tên miền quốc tế.

Cũng theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 11/2016, cả nước có 70 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, trong đó có 6 doanh nghiệp được cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, 33 doanh nghiệp được cấp phép chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông và 31 doanh nghiệp được cấp phép đồng thời thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.

Tính đến hết tháng 11/2016, Việt Nam đã có trên 70 website chạy IPv6 với khoảng 24 Website đã triển khai gán nhãn IPv6 ready logo, trong đó có Website của VNNIC, FPT Telecom, NetNam….

Trong năm 2016, tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực viễn thông ước đạt 365.500 tỷ đồng, ước tăng 7,5% so với năm 2015 và đóng góp khoảng 27,32% vào tổng doanh thu toàn Ngành năm 2016; tổng nộp NSNN lĩnh vực viễn thông năm 2016 ước đạt 50.396 tỷ đồng, ước tăng 7,5% so với năm 2015 và đóng góp khoảng 34,54% vào tổng nộp NSNN của ngành năm 2016.

Theo thống kê của Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC), Việt Nam hiện nay đạt trung bình khoảng 5%, thời điểm cao nhất lên tới 6,28% với hơn 2 triệu người sử dụng IPv6, vượt xa so với tỉ lệ truy cập IPv6 của Việt Nam vào khoảng đầu năm 2016 chỉ đạt 0,05%. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam vượt lên đứng thứ 3 về kết quả triển khai IPv6, chỉ sau Malaysia và Singapore.