Video: Những mốc son của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2016

Năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở và hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia. 
Ảnh minh họa: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khảo sát hoạt động nghiên cứu, sản xuất thiết bị viễn thông của Viettel.
Ảnh minh họa: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khảo sát hoạt động nghiên cứu, sản xuất thiết bị viễn thông của Viettel.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã quyết liệt trong công tác thực thi pháp luật, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực báo chí, viễn thông,... tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Theo Bộ TT&TT