Video: 4 smartphone "bom tấn" đáng chờ nhất cuối năm 2016

iPhone 7, Galaxy Note 6, Bphone 2, One Plus 3 là những mẫu smartphone "bom tấn" đáng được mong chờ nhất 6 tháng cuối năm 2016.
Video: 4 smartphone "bom tấn" đáng chờ nhất cuối năm 2016

Theo ICT News