Ứng trước 471 tỷ đồng khẩn cấp triển khai một số công trình đường sắt

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ứng trước 417,149 tỷ đồng để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện các công trình khẩn cấp của ngành đường sắt
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Số tiền trên để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành của 3 cầu xây dựng khẩn cấp gồm: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu, và xây dựng các hạng mục công trình khẩn cấp thuộc giai đoạn II Kế hoạch 1856 của ngành đường sắt.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể số tiền trên theo quy định.

Đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên theo đúng quy định.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo giá trị khối lượng hoàn thành của 2 công trình trên; đảm bảo quản lý, sử dụng số vốn được giao đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành.

Về một số cầu đặc biệt yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ để xây dựng 6 cầu và gia cố, xây trụ chống va cho 2 cầu.

Được biết, số tiền trên đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam "xin" Chính phủ từ cuối tháng 9/2016.