Ứng dụng giúp USB miễn nhiễm virus

NTFS Drive Protection (https:// goo.gl/PJcef8) sẽ giúp người dùng bảo vệ dữ liệu trên USB luôn được an toàn, đồng thời hạn chế tình trạng lây nhiễm virus vào máy tính.
NTFS Drive Protection (https:// goo.gl/PJcef8) sẽ giúp người dùng bảo vệ dữ liệu trên USB luôn được an toàn, đồng thời hạn chế tình trạng lây nhiễm virus vào máy tính.
NTFS Drive Protection (https:// goo.gl/PJcef8) sẽ giúp người dùng bảo vệ dữ liệu trên USB luôn được an toàn, đồng thời hạn chế tình trạng lây nhiễm virus vào máy tính.
Đầu tiên bạn hãy chọn ổ USB cần bảo vệ tại mục Target Drive rồi nhấn Start Protection. Lưu ý, khi bật bảo vệ, người dùng sẽ không thể sao chép dữ liệu vào USB, do đó nếu muốn loại trừ một thư mục bất kỳ ra khỏi danh sách bảo vệ, bạn chỉ cần bật tùy chọn Unprotected File and Folder List, sau đó nhập tên thư mục mới rồi nhấn vào biểu tượng dấu cộng.
Theo Pháp Luật TP.HCM
http://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/doi-song-so/ung-dung-giup-usb-mien-nhiem-virus-710918.html