Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế

VietTimes -- Những hình ảnh sống động về không gian và bề mặt Trái Đất được phi hành gia người Mỹ Scott Kelly, người đang sống lâu nhất trên Trạm Vũ trụ quốc tế ISS, ghi lại.

Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế

Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 1
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 2
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 3
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 4
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 5
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 6
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 7
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 8
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 9
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 10
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 11
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 12
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 13
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 14
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 15
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 16
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 17
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 18
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 19
Trái Đất tuyệt đẹp nhìn từ Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 20

Theo Time