Tổng Bí thư: Làm rõ hiện tượng chạy chức chạy quyền, chạy ai, ai chạy?

VietTimes -- Nhấn mạnh việc chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề: "Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?"
Theo Tổng bí thư, hiện vẫn còn một số bộ phận cấp ủy chưa nhận thức được vai trò, vị trí, trách nhiệm của công tác cán bộ, xây dựng Đảng, vẫn còn những vi phạm của một số cán bộ, đảng viên ở mức đáng báo động.
Theo Tổng bí thư, hiện vẫn còn một số bộ phận cấp ủy chưa nhận thức được vai trò, vị trí, trách nhiệm của công tác cán bộ, xây dựng Đảng, vẫn còn những vi phạm của một số cán bộ, đảng viên ở mức đáng báo động.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng tổ chức sáng nay 19/1

"Nói đến tổ chức là nguyên tắc, cơ cấu, biên chế, cơ chế vận hành của tổ chức… với chằng chịt rất nhiều mối quan hệ. Nói đến cán bộ là quy hoạch, đánh giá, sắp xếp, chính sách cán bộ. Đây là công việc con người với con người nên rất hệ trọng và nhạy cảm", Tổng bí thư nói.

"Ta thường nói, khi có đường lối đúng thì cán bộ quyết định đến triển khai đường lối. Cán bộ nào thì đường lối ấy, cán bộ định ra đường lối, chủ trương, nhưng nếu xen vào đây lợi ích nhóm thì đường lối sẽ bị chệch. Cán bộ là cái gốc, là then chốt của mọi vấn đề, công việc. Nếu xây dựng Đảng là then chốt, thì công việc của cán bộ tổ chức ở các cấp là cái chốt của then chốt. Nếu chốt mối mọt thì không hiểu cái then chốt đó sẽ như thế nào?", Tổng bí thư chia sẻ.

Trong bài phát biểu, Tổng bí thư ghi nhận công tác cán bộ thời gian qua đã tham mưu xây dựng nhiều quy định để hạn chế những khiếm khuyết, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, bước đầu kiểm soát, phòng chống chạy chức chạy quyền.

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư, hiện vẫn còn một số bộ phận cấp ủy chưa nhận thức được vai trò, vị trí, trách nhiệm của công tác cán bộ, xây dựng Đảng, vẫn còn những vi phạm của một số cán bộ, đảng viên ở mức đáng báo động.

Tổng bí thư thừa nhận công tác Đảng vừa khó vừa khổ, không có "màu mỡ" như bên chính quyền.

"Thực tế cơ chế kiểm soát quyền lực chưa cao, hiện tượng chạy chức chạy quyền còn tinh vi, phức tạp. Ban Tổ chức trung ương cần làm rõ để có đề xuất Bộ Chính trị ban hành quy chế. Có hay không chạy chức chạy quyền, ai chạy - chạy ai phải làm rõ, vì cái này vẫn nhức nhối lắm, có nhiều thứ chạy lắm", Tổng bí thư nhắc nhở.

Tổng bí thư đặt ra yêu cầu đối với công tác Đảng: "Phải nắm vững cơ chế chính sách, có bản lĩnh, dám hi sinh lợi ích cá nhân, nói đi đôi với làm, công tâm, khách quan, không chịu bất kỳ sự tác động nào, phải có dũng khí, chống cho được bè phái, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ".

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, của cán bộ xây dựng Đảng: "Nhân dân đang hồ hởi thì cán bộ tổ chức cũng cần đẩy mạnh hơn, nỗ lực và quyết liệt hơn. Kiên quyết và kiên trì đưa các nghị quyết Đại hội Đảng 12 vào cuộc sống, phải có sản phẩm rõ ràng".

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, cơ quan này đang hoàn thiện đề án "xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Đề án này sẽ được trình Bộ Chính trị trong quý I/2018 và trình Hội nghị Trung ương 7 trong thời gian tới.

Ông Bình cho biết, với tinh thần đổi mới toàn diện chiến lược cán bộ, đề án sẽ tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng; chuẩn hóa, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng cơ chế giải phóng nguồn lực, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo ở mọi ngành, mọi cấp, mọi nơi; tạo sự đột phá trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đặc biệt là trong phát hiện, nuôi dưỡng, trọng dụng nhân tài đi đôi với việc kiểm soát, sàng lọc, thay thế cán bộ kịp thời, hợp lý.