Những sai phạm ở Đà Nằng thời gian qua là bài học xương máu trong công tác cán bộ và phát huy dân chủ cơ sở

Những sai phạm ở Đà Nằng thời gian qua là bài học xương máu trong công tác cán bộ và phát huy dân chủ cơ sở

VietTimes – “Những sai phạm vừa qua ở Đà Nẵng, chủ yếu là ở lĩnh vực đất đai và công tác cán bộ. Điều này đã làm cho Đà Nẵng bị lu mờ. Đó là do tập thể không tuân thủ Điều lệ Đảng và những quy định của Đảng trong công tác cán bộ và cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên có chức quyền”.
Tổng Bí thư: Làm rõ hiện tượng chạy chức chạy quyền, chạy ai, ai chạy?

Tổng Bí thư: Làm rõ hiện tượng chạy chức chạy quyền, chạy ai, ai chạy?

VietTimes -- Nhấn mạnh việc chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề: "Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?"
Tổng Bí thư nói về tình trạng "chạy" luân chuyển và tạo vây cánh

Tổng Bí thư nói về tình trạng "chạy" luân chuyển và tạo vây cánh

VietTimes -- Tổng Bí thư chỉ ra rằng, công tác bố trí, sử dụng cán bộ, có việc đề bạt, có việc phân công, có việc giới thiệu sang chính quyền, cần phải công tâm, khách quan. Tại sao người ta nói: Quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ? thân quen “cánh hẩu”, thích thì đưa vào, tạo vây cánh cho mình...
“Nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng“

“Nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng“

Quyền lực luôn có hai mặt, và giống như một con ngựa bất kham, nếu đủ sức điều khiển nó thì nó tốt, giúp ích cho dân, cho nước, còn không đủ sức mà cưỡi lên nó thì sẽ gây hại cho đời, nó làm “chết” người cưỡi nó - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng chia sẻ...