Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cùng quyết tâm “đốt lò” để đẩy lùi tham nhũng (*)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cùng quyết tâm “đốt lò” để đẩy lùi tham nhũng (*)

Nhân dịp Xuân mới Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ về những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và những công việc cần tập trung làm tốt trong năm mới. Sau đây VietTimes xin đăng tải nội dung bài phỏng vấn.
Tổng Bí thư: Làm rõ hiện tượng chạy chức chạy quyền, chạy ai, ai chạy?

Tổng Bí thư: Làm rõ hiện tượng chạy chức chạy quyền, chạy ai, ai chạy?

VietTimes -- Nhấn mạnh việc chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề: "Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?"