Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới

VietTimes – Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương -  yêu cầu Quân ủy Trung ương và toàn quân tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, các quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hà Nội phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Hà Nội phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng

VietTimes – Hà Nội cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị, tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu,...
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0

VietTimes – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn ngành giáo dục tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Sự chuẩn bị kỹ càng, bước đi thận trọng vì lợi ích dân tộc
Về Hiệp định Biên giới Việt – Trung và Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ:

Sự chuẩn bị kỹ càng, bước đi thận trọng vì lợi ích dân tộc

VietTimes – Việc ký Hiệp định Biên giới Việt - Trung và Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được nói và phân tích rất nhiều; các chuyên gia và những người trực tiếp tham gia 2 sự kiện này đều đồng nhất, rằng đây là những bước đi thận trọng, được cân nhắc rất kỹ lưỡng đảm bảo an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi hợp pháp của đất nước chúng ta. Tuy vậy, gần đây vẫn có những ý kiến cho rằng chúng ta nhượng bộ, mất đất; chậm ký Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ làm mất thời cơ hội nhập, phát triển. Bài viết của Đại tá Nguyễn Đăng Tấn, nguyên cán bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược (Bộ Quốc phòng), nguyên cán bộ Bộ phận A47 một lần nữa khẳng định các bước đi của Đảng và Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn.