Tối đa 7 ngày để chuyển mạng giữ số di động

VietTimes -- Theo thông tin từ Bộ TT&TT, để chuyển mạng giữ nguyên số di động, thuê bao phải sử dụng dịch vụ của nhà mạng cũ ít nhất 90 ngày trước khi đăng ký chuyển mạng và toàn bộ quá trình chuyển đổi tối đa là 7 ngày. Dịch vụ này bắt đầu được triển khai từ 1/1/2017.
Dịch vụ này bắt đầu triển khai từ 1/1/2017.
Dịch vụ này bắt đầu triển khai từ 1/1/2017.

Bộ TT&TT dự kiến sẽ áp dụng quy định cho việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất nhưng vẫn giữ nguyên số. Thời gian các nhà mạng được phép cung cấp chính thức dịch vụ này sẽ bắt đầu từ 1/1/2017.

Dự thảo Thông tư về chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số nêu rõ, thuê bao trả sau không nợ cước, không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong tháng liền trước hoặc trong tháng đăng ký chuyển mạng… Để chuyển mạng, thuê bao phải đăng ký và phải thanh toán cước dịch vụ chuyển mạng cho nhà mạng chuyển đến. Khoản cước này không được hoàn trả trong mọi trường hợp. 

Nếu đã đăng ký nhưng chủ thuê bao lại muốn hủy yêu cầu chuyển mạng, thuê bao có thể nhắn tin đến Trung tâm chuyển mạng quốc gia hoặc thông báo cho nhà mạng chuyển đến trước thời điểm nhận được thông báo về lịch chuyển mạng.

Thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao đăng ký (đáp ứng được các yêu cầu nói trên). Nguyên tắc chuyển là nhà mạng chuyển đi cắt dịch vụ, sau đó nhà mạng được chuyển đến mở dịch vụ trong khoảng thời gian 6 giờ.

Dự thảo thông tư này cũng quy định nhà mạng phải cung cấp dịch vụ chuyển mạng một cách bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối cho tất cả các thuê bao di động. Ngoài ra, việc chuyển mạng sẽ không bao gồm việc chuyển các dịch vụ viễn thông mà thuê bao đang sử dụng của các nhà mạng trước đó. 

Dịch vụ chuyển mạng không bao gồm việc chuyển các dịch vụ ứng dụng mà thuê bao đang sử dụng tại nhà mạng cũ. Điều này có nghĩa là sau khi chuyển sang mạng mới, thuê bao sẽ phải đăng ký sử dụng các dịch vụ, ứng dụng mong muốn lại từ đầu.

Dữ liệu về tất cả các thuê bao di động đã sử dụng dịch vụ chuyển mạng sẽ được lưu trữ tại Trung tâm chuyển mạng quốc gia và đưa vào trong cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng quốc gia. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu này cũng sẽ có một bản sao được lưu trữ tại các DN viễn thông để phục vụ mục đích đối chiếu, tra cứu, kiểm tra... Đây là một đơn vị độc lập với các bên tham gia chuyển mạng và do Cục viễn thông (Bộ TT&TT) quản lý.

Dự thảo Thông tư về chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến qua Cổng thông tin của đơn vị này.