Tin học hóa nghiệp vụ hệ thống bảo hiểm y tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định và thanh toán bảo hiểm y tế.

Tin học hóa nghiệp vụ hệ thống bảo hiểm y tế

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước ngày 30/6/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thiết lập hệ thống giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) kết nối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động quyết định hình thức, chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để xây dựng hệ thống và xác định giá dịch vụ theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 

Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ sở khám, chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiêm túc thực hiện việc kết nối dữ liệu với hệ thống giám định, thanh toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bộ Y tế tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành, cập nhật các danh mục dịch vụ dùng chung phục vụ giám định, thanh toán bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chia sẻ đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Theo Báo điện tử chính phủ