Thủ tướng yêu cầu báo cáo về năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 trong tháng 12/2017

VietTimes -- Trong tháng cuối của năm 2017, Chính phủ yêu cầu Bộ KH&CN phải đẩy mạnh đôn đốc thực hiện Chỉ thị 16 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện trong tháng 12/2017.
Ảnh minh họa: Bộ KHCN
Ảnh minh họa: Bộ KHCN

Nghị quyết 131 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành.

Trong Nghị quyết này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ KH&CN tập trung thực hiện các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ, trong đó chú trọng xúc tiến chuyển giao, ứng dụng công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước từ các nước tiên tiến trên thế giới.

Đáng chú ý, trong tháng cuối của năm 2017, Chính phủ yêu cầu Bộ KH&CN phải đẩy mạnh đôn đốc thực hiện Chỉ thị 16 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện trong tháng 12/2017.

Cũng trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017, đề cập đến việc sơ kết thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện các nội dung Chiến lược và Quy hoạch đã đề ra; điều phối giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến phát triển nhân lực; thiết lập hệ thống thông tin, dự báo về cung cấp nhân lực quốc gia trên nền tảng tích hợp với dự án đầu tư phát triển mạng thông tin việc làm.

Chính phủ giao Bộ KH&ĐT làm cơ quan đầu mối quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý tổng thể về phát triển nguồn nhân lực quốc gia; chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đánh giá, phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và cả thách thức trong quá trình thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

“Trên cơ sở đó, định hướng tham mưu Chính phủ những nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường; cụ thể hóa nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020”, Nghị quyết 131 của Chính phủ nêu rõ.

Trên cơ sở nhận thức rõ những cơ hội và thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đưa lại cho quá trình phát triển đất nước nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, ngày 4/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã cụ thể hóa các giải pháp và nhiệm vụ đối với bộ, ngành, địa phương nhằm tạo môi trường, thuận lợi giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường khả năng tiếp cận, tận dụng được những cơ hội đổi mới, phát triển do cuộc cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại; đồng thời hạn chế giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng này đối với Việt Nam.