Thủ tướng đốc thúc "xử lý công việc qua mạng"

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, một trong những nguyên nhân chậm trễ của các bộ chính là ở cấp chuyên viên, cấp vụ và có tình trạng phải gặp người đề xuất mới xử lý công việc. Do đó, Thủ tướng yêu cầu “phải xử lý qua mạng”.

Gần đây Việt Nam đã thăng hạng về chỉ số Chính phủ điện tử nhưng việc áp dụng CNTT ở nhiều địa phương còn chậm.
Gần đây Việt Nam đã thăng hạng về chỉ số Chính phủ điện tử nhưng việc áp dụng CNTT ở nhiều địa phương còn chậm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tinh thần đổi mới phương thức làm việc tại phần thảo luận dự thảo Nghị định về quy chế làm việc của Chính phủ mới vừa diễn ra hôm qua (31/8).

Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề xây dựng Chính phủ điện tử trong giai đoạn này phải đặt ra rõ ràng hơn, có lộ trình, bước đi cụ thể hơn từ Trung ương đến cấp quận, huyện, xã. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ cũng như trong chỉ đạo điều hành công việc hằng ngày của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

Thủ tướng giao VPCP xem xét đánh giá hiệu quả của hệ thống phần mềm xử lý công việc hiện nay để đẩy mạnh, phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong xử lý công việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng thể chế. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành đi liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định trách nhiệm, chế tài xử lý đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm túc quy chế, nhất là đối với việc xin ý kiến phối hợp liên ngành.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu phân định rõ trách nhiệm và phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ khác. Tách biệt thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng trong giải quyết công việc. Đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công theo quy định.

“Các đồng chí là tư lệnh lĩnh vực suốt từ Trung ương tới xã, phường. Ở đâu có sự kiện thuộc lĩnh vực của các đồng chí là các đồng chí phải kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết, chứ không chỉ lo công việc trên Bộ”, Thủ tướng nói.