Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Hà Nội đạt hơn 97%

Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông toàn thành phố Hà Nội đạt 97,33%, trong đó cấp Sở, cơ quan tương đương Sở đạt tới 99,98%, UBND cấp huyện đạt 95% và cấp xã đạt 97%.
Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại cấp Sở, cơ quan tương đương Sở của Hà Nội đạt tới 99,98%. Ảnh Internet
Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại cấp Sở, cơ quan tương đương Sở của Hà Nội đạt tới 99,98%. Ảnh Internet

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, từ tháng 3/2016 đến tháng 10/2017, UBND thành phố đã ban hành 36 Quyết định công bố thủ tục hành chính ở các lĩnh vực môi trường, đất đai, khoáng sản, công thương, giáo dục, y tế, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, du lịch, y tế...

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.856 thủ tục hành chính, trong đó Sở, cơ quan tương đương Sở là 1.407 thủ tục, cấp huyện 300 thủ tục, cấp xã 149 thủ tục.

Ngoài các tiêu chí về ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Nội vụ, Hà Nội cũng đưa ra các tiêu chí về việc không có hồ sơ giải quyết quá hạn, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ theo lộ trình triển khai của thành phố và mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đạt từ 90% trở lên.

Tính đến nay, 22 Sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đang triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại...

Để tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Hà Nội đẩy mạnh về số lượng, chất lượng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử thành phố và cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thành phố đã hoàn thành vận hành chính thức 62 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đang vận hành thử nghiệm 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ban hành kế hoạch triển khai mở rộng 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của cấp huyện, 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của cấp xã ở lĩnh vực tư pháp tại 18 huyện, thị xã, 416 xã, thị trấn trực thuộc.

Thành phố ban hành danh mục 375 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó có 306 dịch vụ công khối Sở, 44 dịch vụ công cấp huyện và 25 dịch vụ công cấp xã) triển khai trong năm 2017.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận hơn 8,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt mức cao 98,93% (trong đó Sở, cơ quan tương đương Sở đạt tỷ lệ 98,39%, cấp huyện 98,73%, cấp xã 99,66%). Một số lĩnh vực hầu như không có hồ sơ quá hạn như công thương, đăng ký kinh doanh, văn hóa thông tin.

Theo ICTNews
http://ictnews.vn/cntt/cuoc-song-thong-minh/thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-tai-ha-noi-dat-hon-97-161400.ict