Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng: Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

VietTimes -- Ngày 16/5, phát biểu tại Hội thảo “Chính phủ số - Giải pháp kết nối liên thông các hệ thống thông tin qua hệ thống nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu từ trung ương đến địa phương”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng khẳng định: Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số là xu thế và là mục tiêu Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo do Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức tại tỉnh Thái Bình và có khoảng 300 đại biểu của các cơ quan, bộ, ngành thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các doanh nghiệp CNTT tham dự.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng bày tỏ: Trong Nghị quyết 17 của Chính phủ năm 2019 về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, đính hướng đến năm 2025”, Chính phủ đã giao Bộ TT&TT xây dựng hai Nghị định là: Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu và Nghị định về định danh, xác thực điện tử. Hai Nghị định này có quan hệ mật thiết và chặt chẽ với nhau. Bộ TT&TT đánh giá việc xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu là một vấn đề phức tạp, cần có sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp. 

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Hội thảo này là cơ hội để các bên tham gia cùng trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm thực tiễn triển khai, các khó khăn vướng mắc, cơ hội hợp tác cũng như đưa ra các kiến nghị đề xuất. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Bộ TT&TT tiếp nhận các ý kiến đóng góp, các phản hồi từ thực tế để hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số và dự thảo Nghị định về định danh, xác thực điện tử, dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét ban hành trong năm 2019.

Tại Hội thảo,Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã nhấn mạnh: "Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số là xu thế và là mục tiêu Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.Trong nền kinh tế số, một trong những nhân tố quan trọng nhất chính là dữ liệu số, và thường được so sánh như nhiên liệu, dầu mỏ. Các công nghệ cốt lõi của nền kinh tế số hiện nay phụ thuộc nhiều vào dữ liệu. Do đó, dữ liệu cần phải được tạo ra, lưu trữ, xử lý và được chia sẻ một cách phù hợp".

Thứ trưởng khẳng định “Để thúc đẩy Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, một trong những nút thắt rất lớn cần phải được tháo gỡ là vấn đề chia sẻ dữ liệu”. Dữ liệu cần phải được chia sẻ, hệ thống thông tin cần phải được kết nối, liên thông để từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và điều hành trong nội bộ của Chính phủ.

Là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực ICT, Bộ TT&TT sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai kết nối và đảm bảo an toàn thông tin trong việc kết nối các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương, tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Tại Hội thảo,đại diện Bộ TT&TT cũng  đã giới thiệu định hướng xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử; Hướng dẫn triển khai Thông tư 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ TT&TT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn2016-2020.