Thị trường Trí tuệ nhân tạo trong y tế dự đoán đạt 13 tỷ đô vào năm 2025

Trong một bài báo cáo gần đây, Global Market Insights đã dự đoán ngành trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe toàn cầu sẽ đạt con số 13 tỷ đô đến năm 2025. Trong đó, những thị trường có bước tiến đáng chú ý là Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á – Thái Bình Dương

Y tế là một lĩnh vực ứng dụng nhiều với trí tuệ nhân tạo

Y tế là một lĩnh vực ứng dụng nhiều với trí tuệ nhân tạo

Theo tác giả của Healthcare Artificial Intelligence Market Share Growth Report 2019-25 (tạm dịch: Báo cáo Sự phát triển thị phần trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2019 – 2025), lĩnh vực này ở thị trường Châu Âu sẽ tăng khoảng 41.8% trong khoảng thời gian này, với tiền đề là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành nghiên cứu và sự phát triển của hồ sơ y tế điện tử (EHR - electronic health record). Thêm vào đó, chính quyền EU cũng đã cam kết sẽ giúp đỡ ngành công nghiệp này bằng đẩy mạnh ngành sức khỏe điện tử (eHealth).

Ở khu vực Bắc Mỹ - nơi trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe thịnh hành nhất toàn cầu, con số thu được từ lĩnh vực này trong năm 2018 là hơn 650 triệu đô. Trong khi đó, con số ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là 148.9 triệu đô.

Theo Global Market Insights, lợi nhuận lớn từ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương có nguyên nhân từ việc áp dụng các phần mềm và các giải pháp trí tuệ nhân tạo trong việc lưu trữ dữ liệu bệnh nhân. Những nước đang phát triển có lượng dân số rất cao, đồng nghĩa với việc rất khó để bảo đảm an toàn cho dữ liệu bệnh nhân khỏi những mối nguy hiểm. Việc áp dụng các giải pháp và phần mềm sẽ đảm bảo tính nguyên vẹn và an toàn cho dữ liệu.

Giá trị của phân khúc wearables (những đồ vật có thể mang, mặc trên người - như smart watch) trong năm 2018 là 99,3 triệu đô và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, bởi những thiết bị này sẽ theo dõi tình hình sức khỏe con người sát sao hơn và góp phần đưa ra các quyết định y tế hiệu quả hơn.

“Sự phát triển của những thiết bị wearables công nghệ cao hỗ trợ theo dõi, ghi chép sức khỏe bệnh nhân và giúp các nhân viên y tế đưa ra các biện pháp điều trị phù hợp sẽ mở ra cơ hội phát triển hơn cho phân khúc thị trường này”, báo cáo kết luận.

Theo Khám Phá

http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thi-truong-tri-tue-nhan-tao-trong-y-te-du-doan-dat-13-ty-do-vao-nam-2025-c7a709075.html