Thay đổi đáng lưu ý trong việc đăng ký tên miền ”.vn”

Hôm qua (28/4), Bộ TT&TT vừa ban hành quyết định số 672/QĐ-BTTTT về Mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thay đổi đáng lưu ý trong việc đăng ký tên miền ”.vn”

Được biết, việc đăng ký tên miền “.vn” được Vnnic.vn quy định cụ thể. Trong đó, tên miền phải trong trạng thái chưa được đăng ký sử dụng.

Đăng ký tên miền “.vn” tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn” được công bố tại địa chỉ  http://nhadangky.vn theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại trừ như:

- Các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ là các tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia (bao gồm: a/ Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam; b/ Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; c/ Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...; d/ Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước; đ/ Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông);

- Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

- Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”;

- Được chứa các ký tự từ a đến z, từ 0 đến 9, các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận. Các ký tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường,...

Chủ thể có địa chỉ tại Việt Nam chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước. Chủ thể có địa chỉ tại nước ngoài được đăng ký nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước và NĐK tên miền “.vn” nước ngoài.

Tuy nhiên, việc thực hiện đăng ký tên miền với các Nhà đăng ký phải được thực hiện theo hợp đồng mẫu mà Bộ TT&TT vừa ban hành.