Thanh tra nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 264 về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tại một số dự án.
Thanh tra nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng Nhà ở tái định cư, Nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại một số dự án.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng có nhiệm vụ phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm (nếu có), báo cáo Chánh Thanh tra trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định.

Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, do ông Vũ Chí Cương, Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Tra