Thanh tra Chính phủ: Bắt đầu thanh tra công tác quản lý nhà nước về sách giáo khoa

VietTimes -- Thanh tra Chính phủ vừa ký Quyết định 658/QĐ-TTCP thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.
Học sinh trong giờ học. Ảnh: Minh Thúy
Học sinh trong giờ học. Ảnh: Minh Thúy

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo với nội dung quản lý nhà nước về: sách giáo khoa, quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại 5 bộ gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân của 12 tỉnh gồm: Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau.

Thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên. Trưởng đoàn Thanh tra là ông Phan Thăng Long - Thanh tra Viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III thuộc Thanh tra Chính phủ.