Sơ kết 3 năm tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ tại các Điểm BĐ-VHX

VietTimes -- Bộ TT&TT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp tổ chức Hội nghị - Hội thảo Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/Ctr-BVHTTDL-BTTTT về việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã (BĐ-VHX) giai đoạn 2013-2020.
 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị - Hội thảo
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị - Hội thảo

Điều hành và đồng chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT và ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tới dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, các Cục, Vụ tham mưu của hai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ TT&TT cùng đại diện thư viện, bưu điện 63 tỉnh, thành.

Hội nghị được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá hiệu quả của Chương trình tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm BĐ-VHX trong thực tế, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, định hướng, mục tiêu cho hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khẳng định: Việc triển khai Chương trình phối hợp này là cơ sở quan trọng để hai Ngành Thông tin và Truyền thông và Văn hóa, Thể thao, Du lịch thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy các hoạt động thư viện, hoạt động của các Điểm BĐ-VHX, khẳng định vai trò, sự cần thiết của các tủ sách tại các Điểm BĐ-VHX đối với sinh hoạt văn hóa ở các vùng nông thôn, góp phần đưa văn hóa đọc đến với mỗi người dân một cách sâu rộng và toàn diện.

Thứ trưởng cho biết: Hiện nay, Chương trình đã được triển khai tại 56/63 tỉnh, thành phố, tại 1.560 Điểm BĐ-VHX với tổng số lần luân chuyển là 6.851 lần; số lượng sách luân chuyển bình quân là 137 đầu sách/điểm/lần. Với những kết quả đạt được ban đầu đã chứng tỏ đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao văn hóa đọc của người dân, giảm bớt khoảng cách tiếp cận thông tin của người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và vùng nông thôn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc hai Ngành được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian qua.

 Toàn cảnh Hội nghị - Hội thảo

Theo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình, về cơ bản Chương trình đã thực hiện được mục tiêu đặt ra. Hầu hết các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của hai Bộ và có sự phối hợp, hỗ trợ nhau chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Đến nay, đã có 62/63 tỉnh thành đã kí kết Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở TT&TT, đạt tỷ lệ 99,4%.

Nhờ có Chương trình, nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Ngành đã được phát huy để tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm BĐ-VHX nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hóa của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Từng bước Điểm BĐ-VHX đã trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hóa ở địa phương bằng việc tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo điện tử qua mạng internet; bảo đảm kết hợp hài hòa hai mục tiêu đẩy mạnh kinh doanh có hiệu quả và thực hiện các mục tiêu chính trị, xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, tạo thêm điều kiện cho người dân thực hiện việc học suốt đời, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các thiết chế thư viện, BĐ-VHX còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện, đầu tư, nâng cấp về nội dung và nguồn lực còn chưa đảm bảo, ảnh hưởng tới việc triển khai Chương trình và việc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người dân.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương đã trình bày các tham luận nhằm đưa ra những nhìn nhận, quan điểm; đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/Ctr-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ TT&TT.